Suchdol n.O. 4,4kW

Zpět

Moravskoslezský 2008

Technologie: PROSOLAR s.r.o.
Montáž: PROSOLAR s.r.o.
Návratnost: 5,6 let
Připojení: ČEZ připojeno