Odry

Zpět

Moravskoslezský 2015

solární elektrárna 29kW

Technologie: PROSOLAR s.r.o. solární panel 106ksx280Wp