Solární elektrárna Ostrava 10,1kW

Zpět

Hlavní město Praha 2012

jedna z nepohlednějších instalací - zákazník akceptoval naše doporučení