Litva - Kaunas 1MW - 100kW - 30kW

Zpět

Hlavní město Praha 2015

90% z instalovaných FVE v Litvě dodal Prosolar s.r.o.

solární panely 280W na technologiích Prosolar s.r.o.