Smart grids

Zpět

Akumulátory připojené do rozvodné sítě - distrubuční soustavu(DS) si představme jako řeku
do níž se připojují potůčky a říčky z energetických zdrojů nebo hybridních fotovoltaických elektráren jež dodávají do DS trvalý a predikovatelný nebo momentální požadovaný výkon.
Neexistuje rychlejší a tvrdší zdroj energie než je baterie.
Jestliže tedy k DS budou připojeny už tisíce  zdrojů / úložišť elektřiny-akumulátorů pak bude mít řeka/DS trvalý průtok s vysokou robustností dodávky požadovaného trvalého i nárazového výkonu do spotřebičů. 
Připojené baterie vyhladí špičky odběrové i převis výkonu v DS. Baterie tak poskytnou všem připojeným subjektům energetickou arbitráž. 
Množství akumulátorů dodá soustavě nebývalou tvrdost v dodávce výkonu, strategicky důležitou odolnost a těžko představitelnou nezranitelnost. 
Bateriových zdroje budou tak distribuované, že jednotlivé zdroje zničit nebo odstavit již nebude prakticky proveditelné - což je SMART-GRID.